pomiar zużytego paliwa gps - motoflow

Oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE DLA PC – pozwala przetwarzać i analizować dane zarejestrowane przez system.
Umożliwia szczegółową analizę wybranych tras przy pomocy tabel i wykresów:

 • Tabele:
  • szczegółowa karta pracy (z podziałem na trasy) wraz z informacjami wpisywanymi przez kierowcę/operatora poprzez terminal alfanumeryczny
  • miesięczna i okresowa karta pracy (zbiorcza) prezentuje dane w postaci sum z dni.
 • Wykresy:
  • zużycie paliwa w czasie [l/h / h], w drodze [l/h / m],
  • paliwo w czasie [l/h], w drodze [l/m],
  • droga w czasie [m/h].

Czas na wykresach jest podawany z dokładnością 1[min].

 • Mapa:
  • bieżąca wizualizacja miejsca postoju pojazdu/ maszyny na mapie,
  • planowanie trasy przejazdu,
  • analiza tras na podstawie zapisanych współrzędnych.

Pozwala na dokładne rozliczenie zużytego paliwa (wraz z tankowaniami) oraz czasu pracy przez jedną jednostkę, jak i przez całą bazę sprzętową. Łatwość przedstawiania danych w postaci zestawień i analiz tworzą z systemu narzędzie znacząco ułatwiające pracę.