Dokładność pomiaru zużycia paliwa

DOKŁADNOŚĆ POMIARU CYFROWEJ SONDY DO POMIARU PALIWA

Dokładność teoretyczna podawana w parametrach technicznych cyfrowych sond do pomiaru ilości paliwa w baku różni się zasadniczo od rzeczywistej dokładności pomiaru poziomu paliwa, jaką można uzyskać w określonych warunkach eksploatacji maszyny czy pojazdu.

Dokładność teoretyczna pomiaru ilości paliwa w zbiorniku zależy tego, jaką technologię pomiaru poziomu lub objętości paliwa w baku zastosował producent sond. Zwykle ta dokładność wynosi około od 0.5% do 0.1%, jednak jest to dokładność uzyskiwana w warunkach laboratoryjnych

W rzeczywistych warunkach występują dodatkowe czynniki, mające wpływ na dokładność pomiaru ilości paliwa w baku. Do tych dodatkowych czynników możemy zaliczyć:

  • Różnicę temperatur paliwa podczas jazdy i na postoju (zróżnicowana także w różnych porach roku). Można ostrożnie założyć że wahania występują w zakresie 20-30 stopni C. Dlaczego? Ponieważ paliwo podczas jazdy jest dodatkowo podgrzewane aby służyć do chłodzenia pompy wtryskowej silnika, co powoduje zmianę objętości paliwa i dodatkowe odchylenie na poziomie 1.5-2.0%
  • Tzw. „chlupotanie paliwa” w zbiorniku - nawet po zastosowaniu różnych technik i zamontowaniu sondy centralnie na środku baku chlupotanie powoduje dodatkowy błąd na poziomie 0.5 do 1.0%, a w przypadku maszyn które pracują w trudnych warunkach terenowych, ów błąd może sięgnąć nawet 3%.
  • Błąd kalibracji zbiornika paliwa - nawet przy starannym montażu wynosi w granicach 0.5 - 1.0%, a przy bardzo nietypowym kształcie baku możne wynieść kolejne 2 - 3%.

Maszyny zwykle mają nieregularny kształt baku. Pracują również w ekstremalnych warunkach, dlatego błędy pomiaru ilości zużytego paliwa mogą być większe nawet o 2 - 5% niż przypadku samochodów, o typowych kształtach baku i poruszające się po drogach.

W przypadku pojazdu wyposażonego w dwa zbiorniki paliwa montujemy dwie niezależne cyfrowe sondy do pomiaru paliwa, nasz rejestrator jest przystosowany do jednoczesnego pomiaru poziomu paliwa w dwóch bakach.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU PRZEPŁYWOMIERZA PALIWA

Przepływomierz paliwa pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych pomiarów zużycia i spalania paliwa. Pomiar dokonywany jest z dokładnością 1/100, 1/200 czy nawet w niektórych pojazdach – 1/1000 litra paliwa. Jego instalacja wymaga ingerencji w układ paliwowy, żeby poprawnie uwzględniać także paliwo powracające do zbiornika. Koszt samego przepływomierza i jego montażu jest relatywnie duży (większy niż sondy paliwowej), ale jest to najdokładniejsza metoda pomiaru. Pozwala na bardzo dokładne rozliczanie zużycia. Na wyniki pomiaru nie ma wpływu kołysanie się paliwa w zbiorniku czy ilość zbiorników.

Różnica pomiędzy przepływomierzem z dokładnością do 1%, a sondą, która w niektórych przypadkach może przekłamywać nawet o 5 – 6% robi kolosalną różnicę w kontroli nad paliwem. To różnica, która szybko się zwróci i jednoznacznie przemawia za montażem przepływomierza.

Przepływomierz nie wskaże nam jednak bezpośrednio miejsca ewentualnej kradzieży paliwa. Braki paliwa zostają o wykryte dopiero podsumowaniach dłuższych okresów z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń tankowania pojazdu czy maszyny. Przepływomierz nie może także zostać zamontowany przy każdym rodzaju silnika i układu paliwowego.

Dobrą metodą jest pomiar za pomocą przepływomierza w połączeniu z danymi z pływaka lub sondy – uzyskuje się dokładne zestawienia zużycia i podstawową informację o tankowaniach i ewentualnych ubytkach czy kradzieży paliwa – przepływomierz na podsumowaniu wskaże dokładne braki, pływak – miejsce, gdzie wystąpiły nieprawidłowości.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU PALIWA Z SZYNY CAN

Szyna CAN jest magistralą danych służącą do komunikowania się ze sobą wszystkich urządzeń elektronicznych w pojeździe. Ilość danych jest duża – od informacji o otwarciu drzwi, temperaturze i obrotach silnika, aż po dawki wtrysku paliwa, itp. Podłączając urządzenie GPS do modułu CAN uzyskujemy dostęp do tych wszystkich parametrów. Te, które są najbardziej istotne zostają zapamiętane i przesłane do systemu. Na podstawie analizy zebranych danych można wyznaczyć parametry pracy silnika i przede wszystkim spalanie (średnie, chwilowe, całkowite) oraz obroty silnika.

Pozyskane dane wymagają dokładnego skalibrowania, jednak gdy zostanie już to wykonane, to uzyskiwane wyniki są bardzo dokładne. Niestety nie każdy producent pojazdów pozwala na wpinanie się na stałe do szyny CAN w okresie gwarancyjnym oraz nie w każdym samochodzie dostępne są takie same dane.

PODSUMOWANIE

Jakość pomiarów: Zarówno przepływomierz, jak i podpięcie do szyny CAN dają bardzo dokładny pomiar zużycia całkowitego, spalania chwilowego. Odbywa się to niestety kosztem braku wykrycia tankowań i ubytków. Sondy – odwrotnie – mniejsza dokładność, ale pozwalają na wskazanie miejsc gdzie pojawiają się określone wahania poziomu paliwa. Jednak im krótsze okresy analizy tym dane z sondy są mniej dokładne.

Koszty są niemalże proporcjonalne do dokładności pomiarów – zakup i montaż sond jest najtańszy, ale i dokładność jest najgorsza. Przepływomierz wychodzi najdrożej w zakupie i montażu, ale daje najdokładniejsze wyniki. Oczywiście w każdym przypadku, niezależnie od wybranego systemu kontroli paliwa koszty wydane na instalację systemu zwracają się z nawiązką. Sama świadomość możliwości kontroli i monitoringu wpływa mobilizująco na kierowców i operatorów maszyn, pracownicy jeżdżą spokojniej i tym samym bezpieczniej. Analiza tras pozwala na ich optymalizację. Wszystkie te elementy to bezpośrednio wpływają na zmniejszenie kosztów utrzymania floty pojazdów i taboru maszyn budowlanych.

SondaPrzepływomierzCAN
Ocena dokładności pomiarudobrzebardzo dobrześrednio
Średni błąd pomiaru3-6%<1%<15%
Zużycie całkowitedobrzebardzo dobrześrednio
Spalanie chwilowe słabobardzo dobrześrednio
Wykrywanie tankowań dobrzetylko pośredniodobrze
Wykrywanie wylań dobrzetylko pośredniodobrze
Koszt montażuśredniśrednimały
Koszt dla zbiornika nr 2średnibrakbrak
Ingerencja w elektronikę pojazdu minimalnaminimalnaduża
Ingerencja w układ paliwowy pojazdu niewielkadużabrak
Montaż w samochodach osobowych nietaktak
Montaż w samochodach dostawczych taktaktak
Montaż w samochodach ciężarowych taktaktak